Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi

Tedavi:

Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi önemli ölçüde zordur. Beceriler ve motivasyon ikilisi bireyi ve terapisti eşit şekilde ilgilendiren konulardandır. Antisosyal kişilik bozukluğu hastalar ve terapistler için farklı yoğunluklarda olabilmektedir. Terapistin sanki dalgalı sularda yüzebilmesi için güçlü ve kararlı duruş sergilemesi ve bu açıdan yardım alma ihtiyacını da hissettirmektedir. Burada mümkün olduğunca terapi eğitimi almış ve süpervizyon gerektiren bir iştir. Antisosyal kişilik bozukluğu hastalarının tüm hastalıklara benzediği ama biraz zor olduğu düşünmek, düşünce hatalarındandır.

Tedavi planı hazırlarken, antisosyal kişilik bozukluğu tanısı ve tedaviye katılımının önemini açıkça hastaya bilgisini verilmelidir. Diğer hastalıklardaki gibi terapiye devam etmesini bir sebep veya amaç olarak görmemektedir. Bu yapıdaki kişiler kendi sorunlarının kaynağını diğer insanların onu kabul etmemeleri veya özgürlüklerini kısıtlamak istemeleri olarak görür. Terapinin sınırlarını bilmek ve kendilerinden beklenen davranışları belirlemek önem taşımaktadır ama yetersiz bir sınır algıları olması antisosyal kişilik bozukluğu hastaları için yaşamsal önceliktir. Terapist, tedavinin şekillenmesinde antisosyal kişilik bozukluğu hastalarına yalın bir süreç olmalı


dır. Seansın süresi, seans iptali ile ilkeleri, seanslar arasındaki temaslarla ilgili kurallar, ev ödevleri, acil durumlar için verilen iletişim numarasının uygun kullanımı açık bir şekilde ifade etmesi ve bunlara uyması tavsiye edilir. Hasta terapi seansını iptal etmek istediği zamanlarda dahi terapiye katılma yükümlülüğünün gereksinimini hastaya uygulaması terapiste yardımcı olacaktır. Terapist hastanın aktarım davranışlarının farkında olmalı ve sakince cevap vermenin yanı sıra kendi otomatik duygusal ve genellikle de olumsuz tepkilerini dikkatle izlemelidir. Terapist ile hastanın sorumlulukları yakından incelemeye başlandığında ilgi çekici paralellikler ortaya çıkmaktadır. Bu paralellikler terapistin empatik pozisyonunu sürdürmesine ve bu benzerlikleri kullanma fırsatını en yüksek düzeyde çıkarmasına yardımcı olmaktadır.

Antisosyal kişilik bozukluğu hastasını tedavi ederken psikoterapist istikrasız işbirliği ortamında öfke, dağılma ve ilişki kurma güçlükleriyle alakalı konularda eğitilmelidir. Terapist, bu yapıdaki kişilerin öfkeli, düşmanca kanuşmaları, alçaltıcı konuşmalarına karşı kendini kontrol edebilmeli, tepkilerinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve sert olmamalıdır. Terapist meslek, duygusal, fiziksel veya cinsel sınırların ihlaline çekilme konusunda dikkatli olmalıdır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalar terapistin davranışlarının en doğrudan ve somut yönlerine karşılık verme eğilimlerindedir. Bundan dolayıdır ki aşırı şüphe taşıyan etkileşim, kolay telkine açıklık, üstünlük tutumu, araya mesafa koyması ve vicdanın dayanışması yok etmesi ve çeşitli zarar verici reaksiyonları beslemesi muhtemeldir.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Henüz etiket yok.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square