Karakter


Psikolojide karakter doğuştan daha çok sonradan kazanılan özellikler olarak tanımlanmaktadır. Hal böyle olunca karakter değişebilir. Aslında psikoloji ilmi bu değişimle uğraşıyor. Karakter değişmez demek bir anlamda psikoloji ilmi yoktur anlamına gelmektedir. Çünkü psikoloji sadece insan zihnini tanımlama değil aynı zamanda bu düşünceleri ve davranışları değiştirme konusu ile de ilgilenir. Karakter kişiliğin bir boyutudur. Kişilik bir âlem ise karakter bu âlemin büyük bir yıldızıdır. Samanyolu galaksisinde birçok sistemler olduğu gibi. Kişilik evrensel küme ise karakter alt kümedir.

Karakter oluşumunda kişilikte olduğu gibi genetik ve çevrenin rol oynadığını söyleyebiliriz. Fakat aslında kişiliğin başka bir boyutu olan mizaç (huy) genetikten daha çok etkilendiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla doğuştan gelen huy daha zor değişirken; sonradan oluşan karakter daha kolay değişebilmektedir.

Karakteri tanımlamak ve sınıflandırmak kolay değildir. Bu konuyla ilgilenen kişiden kişiye değişebilir. Günlük hayatta insanları tanımlarken “karakterli biri”, “karaktersiz biri” ifadelerini kullanıyoruz. Herhalde birincisinde memnun olduğumuz; ikincisinde de memnun olmadığımız birini tanımlıyoruz. Fakat bizimle aynı fikirde olan insanların yanı sıra aynı fikirde olmayan insanlarda olabilir. Bizim için karakterli olan başkası için olmayabilir, ya da tersi (or vice versa). Ölçülebilir bir durum olmadığı için bunu psikoloji ilmi açısından değerlendirmek bile zor. Mesleğimiz gereği çok çeşitli insanlarla karşılaşınca bunları gruplandırmak zorunluluk haline geliyor. Buna göre yaklaşımlar değişebiliyor.Bu kişi depresif ya da çekinik karakterde (c grubu), agresif-saldırgan karakterde (b grubu) ya da tuhaf karakterde (a grubu) gibi tanımlamalar yapılabilir. Her insan nevi şahsına münhasır mümtaz bir şahsiyet olmakla beraber nev’inin boyasından bazı fırçalar almıştır. A gurubu karakterde olan insanlar daha soğuk, insanlardan uzak, bazen şüpheci olabilirler. Bu insanlardan bazıları doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyebilir. Karşıdakinin zihninden ne geçtiğini anlayabiliyorum diyebilir. B grubu karakterde olanlar duygularını kontrol etmekte zorlanan, sık değişkenlik gösteren -dramatik kişiler olabilir. Bunlarla anlaşmak kolay değildir. Kendilerini daha üstün görebilirler, diğer insanların onlara hizmet etmesini bekleyebilirler. İstekleri yerine gelmediğinde büyük tepki verebilirler. C grubu karakterde olan insanlar insanlarla beraber olmak isteyen ama çekinen kişilerdir. Yanlış bir şey yaparım, rezil olurum, insanlar bana güler diyebilirler. Çok titiz kişiler olabilirler. Karar vermekte zorlanan, başkalarının onayını bekleyen insanlar olabilirler.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Henüz etiket yok.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square